Pieniądze

  • Każdy kto myśli o własnym biznesie w pierwszej kolejności powinien zadbać o to, aby jak najlepiej „sprzedać” swój produkt lub usługę. Nie chodzi tutaj o dosłowną finalizację transakcji między nami a klientem. Chodzi tutaj o to, aby nasza reklama była chwytliwa, intrygująca i przyciągająca uwagę. Tylko w ten sposób bowiem możemy zaistnieć w świadomości…

  • Czy warto wybrać się na studia informatyczne? To pytanie z pewnością zadaje sobie niejeden tegoroczny (i nie tylko) maturzysta. Odpowiedź jest dosyć złożona i zaiste niejednoznaczna – jak to skądinąd często bywa w przypadku tego typu pytań. Wiele bowiem zależy tu od naszych osobistych upodobań oraz preferencji, nie mówiąc już nawet o predyspozycjach i…

  • Sportowcy dobrze wiedzą, że pewnych ewolucji gimnastycznych pod groźbą bolesnego upadku i urazu nie można wykonywać bez asekuracji. Taternicy, alpiniści, himalaiści drapią się na szczyty mając asekurację, tzn. w razie pośliznięcia nie leci taki śmiałek na łeb na szyję w przepaść. Niewygodnie taternikom wspinać się jak pies na smyczy, elektromonterom pracować na słupie, na…

  • Urzędy pracy mogą jednorazowo udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnym i pracownikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a zakładom na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych na te miejsca. Pożyczka udzielana jest na podstawie odpowiednio zawartej umowy. Urzędy inicjują prace interwencyjne i roboty publiczne. Przez pracę interwnecyjną rozumie się wykonywanie pracy…

Nowości:

  • Nieodłącznym elementem współczesnego marketingu firm przemysłowych jest reklama. To czynnik decydujący o sprzedaży produktów. Odpowiednio zrealizowana trafia do szerokiego grona odbiorców i kilkukrotnie podnosi zyski przedsiębiorstw. Istnieje kilkanaście typów reklamy, w zależności do jakiej grupy są skierowane. Są reklamy zawierające morał, pouczenie np. reklamy ubezpieczeń, banków. Są reklamy zabawne, pełne kolorów głównie zabawek dla…

Ostatnio dodane:

  • Marketingowcy głowią się jak trafić do klientów? Wiadomo, że rynek jest już zdecydowanie przesiąknięty reklamami. Reklamy są na każdym kroku – ulotki, bilbordy, spoty telewizyjne, reklamy wyskakujące na stronach internetowych, w skrzynkach zarówno tych tradycyjnych jak i elektronicznych. Ile można? Najgorsza jest chyba powtarzalność reklam. Jednak żaden przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na tworzenie…

Biznes